Foredrag og workshop for en ekstra driv i arbeidet med reell kundeorientering 

Customer centricity Maturity Assessment - Status og modenhet i kundeorienteringen

Bestill foredraget HIGH FIVE - Engasjement for reell kundeorientering

Vi tilbyr inspirasjonsforedrag og workshops for å sette scenen og hjelpe til å komme i gang med videre arbeid. Målgruppen kan være alt fra ledergrupper til alle ansatte. 

Ønsker du å løfte arbeidet med kundeorientering i egen virksomhet,
må du ha med deg ledergruppen og nøkkelressurser. Budskapet tilpasses bransje og utgangspunkt. 

Andre tema som Jannecke kan dekke er: 

* Kundeorientering i kundens tidsalder

* Samspill kundeopplevelse og medarbeideropplevelse

* Kundedrevet innovasjon

For mindre grupper anbefaler vi å kombinere foredrag med diskusjoner og workshop - for å sikre maksimalt utbytte. 

 

Ta kontakt for å diskutere nærmere