Hvordan hjelpe dere å lykkes?

 

Customer C er etablert for å hjelpe kundeorienterte ledere og alle de flotte kundeheltene der ute å lykkes.

Vi er opptatt av at eierskap til prosessen må ligge internt og å bygge kompetanse og kapasitet hos nøkkelressurser som bærer lasset. 

Samtidig har vi gjort oss noen erfaringer på hva som fungerer som vi gjerne deler.  Her er noen eksempel på hvordan vi kan bidra:

Foredrag og workshops 

Vi tilbyr inspirasjonsforedrag og workshops for å sette scenen og hjelpe til å komme i gang. Målgruppen kan være alt fra ledergrupper til alle ansatte. Les mer om hva som typisk kan være tema og hvordan vi jobber: 

Les mer

Modenhetsanalyse CCMA 

Vi tilbyr modenhetsanalyse (Customer Centricity Maturity Assessment - CCMA) med tilhørende workshop for å etablere felles fundament for arbeid med reell kundeorientering. Les mer om hvordan hva dette kan gi og hvordan det gjøres:  

Les mer

Faglig coaching CX og reell kundeorientering

Vi har utviklet et coaching program for deg som er ny i rollen som CX ansvarlig eller som ønsker sparring og innspill basert på arbeidet du gjør i dag. Les mer om hvilke områder vi kan dekke og hvordan dette kan hjelpe deg: 

Les mer

Utenfra-og inn analyse av kundeopplevelsesarbeidet

Vi kan gjøre en gjennomgang av dine aktiviteter for reell  kundeorientering og dagens kundeopplevelse (CX) for å gi innspill på status og forslag til forbedringsområder. Les mer om hvordan vi jobber og hva dette kan gi: 

Les mer

Strategisk rådgivning

Vi har erfaring med å fasilitere hele eller deler av strategiprosesser og støtte i design og oppfølging av strategiarbeid, alltid med et tydelig fokus på kunde- og medarbeideropplevelsen.  Les mer om hvordan vi kan bidra og erfaringer. 

Les mer