Utenfra-og-Inn analyse av kundeopplevelsesarbeidet 

Customer centricity Maturity Assessment - Status og modenhet i kundeorienteringen

Ønsker dere få enda mer verdi av egen innsats? En utenfra-og inn analyse av egne aktiviteter og  benchmark opp mot hva de beste gjør kan gi viktige innspill

Nå kan vi tilby en utenfra-og-inn gjennomgang av både aktivitetene dere gjør i dag og kundeopplevelsen dere leverer.

Arbeidet er basert på beste praksis innenfor kundeopplevelsesfaget og funnene fra rapporten HIGH FIVE - Engasjeement for reell kundeorientering i det norske markedet. Som del av analysen kartlegges kundeopplevelsen som leveres i dag. Dette gjøres i tett samarbeid med nøkkelressurser internt. 

Anbefalingene som overleveres vil kreve videre prioritering og oppfølging internt. Arbeidet designes for å sikre best mulig kompetanseoverføring og varig effekt.
Prosessen består blant annet av intervju, workshops og presentasjoner. Bistand tilrettelegges slik at nøkkelressurser som er ansvarlig for arbeidet deltar aktivt. I tillegg kan prosessen i seg selv  styrke bevisstgjøringen internt.  

 

 

Ta kontakt for å diskutere nærmere