Customer Centricity Maturity Assessment   

Customer centricity Maturity Assessment - Status og modenhet i kundeorienteringen

Skap et felles utgangspunkt 

En organisasjon er sjelden så kundeorientert som ledelsen liker å tenke.  Det koster på bunnlinjen. Å etablere en felles forståelse for hvordan det står til i dag er det beste utgangspunkt og en suksessfaktor for å lykkes med kundeorientering. Og et fundament for å prioritere videre arbeid. 

 

Nå kan vi tilby en modenhetsanalyse basert på Customer Centricity Maturity Assessment (CCMA) fra Loyalty Group. 

Gjennom CCMA avdekker vi hva det vil kreve av en organisasjon å bli så kundeorientert som den tenker at den er. Både ledergruppen og relevante medarbeidere svarer på undersøkelsen. Resultatene danner grunnlag for anbefaling og fasilitert diskusjon i ledergruppen. 

Ved å bli omforent om status i kundeorienteringen og identifisere største  hindringer i dag, kan man lage en strukturert plan for å bli mer kundeorientert.En modenhetsanalyse er et første viktige steg for å bli reelt kundeorientert.  Bruk av CCMA (Customer Centricity Maturity Assessment) starter med en spørreundersøkelse som besvares av alle relevante medarbeidere i din organisasjon.  Ledelsen i virksomheten besvarer samme undersøkelse.

Erfaringsmessig er selve undersøkelsen med å sette tema på agenda og i seg selv starten på en modningsprosess. Undersøkelsen avdekker gjennom en serie av spørsmål, i fire dimensjoner, som til sammen gir en status i kundeorienteringen i dag og medarbeidernes hindringer for reell kundeorientering.

Gjennom å identifisere hva som er hindringer i dag - og det kan være flere – kan dere tilrettelegge en strukturert plan for å bli mer kundeorientert.

Du kan lese flere detaljer i  CCMA produktbeskrivelse, ved å fylle inn følgende skjema: 

 

Ved å be om informasjon om modenhetsanalysen (CCMA) godkjenner du at Customer C sender deg informasjon og nyheter på epost.