Customer Centricity Maturity Assessment   

Customer centricity Maturity Assessment - Status og modenhet i kundeorienteringen

Skap et felles utgangspunkt 

En organisasjon er sjelden så kundeorientert som ledelsen liker å tenke.  Det koster på bunnlinjen. Å etablere en felles forståelse for hvordan det står til i dag er det beste utgangspunkt og en suksessfaktor for å lykkes med kundeorientering. Og et fundament for å prioritere videre arbeid. 

 

Nå kan vi tilby en modenhetsanalyse basert på Customer Centricity Maturity Assessment (CCMA) fra Loyalty Group. 

Gjennom CCMA avdekker vi hva det vil kreve av en organisasjon å bli så kundeorientert som den tenker at den er. Både ledergruppen og relevante medarbeidere svarer på undersøkelsen. Resultatene danner grunnlag for anbefaling og fasilitert diskusjon i ledergruppen. 

Ved å bli omforent om status i kundeorienteringen og identifisere største  hindringer i dag, kan man lage en strukturert plan for å bli mer kundeorientert.



Du kan lese flere detaljer i  CCMA produktbeskrivelse, ved å fylle inn følgende skjema: 

 

Ved å be om informasjon om modenhetsanalysen (CCMA) godkjenner du at Customer C sender deg informasjon og nyheter på epost.