Strategisk rådgivning - alltid med tydelig fokus på kunde- og medarbeideropplevelsen

Customer centricity Maturity Assessment - Status og modenhet i kundeorienteringen

Vi vet viktigheten av strategisk eierskap og èn samlet strategi med tydelig kundeperspektiv 

Kundeperspektivet og kundeorientering er en integrert del av strategiarbeidet for ledende selskaper.

Vi tilbyr rådgivning og fasilitering av strategiarbeid og innovasjonsprosesser, for å ta de riktige neste steg på endringsreisen. 

Vi kan fasilitere hele eller deler av strategiprosessen og støtte i design og oppfølging av strategiarbeid, alltid med et tydelig fokus på menneskene involvert, hos kunde, hos partnere og internt blant medarbeiderne. 
Et sentralt suksesskriterie er å jobbe tett med de som skal sørge for at strategien blir en realitet helt fra start.

Vi har god erfaring med Must-Win Battles som tilnærming for å kraftsamle rundt tydelige mål. Jannecke har personlig erfaring med dette rammeverket både som rådgiver for ulike kunder og som ansvarlig leder i oppfølgingen av strategien i store og små organisasjoner.  
 

Vi rådgir også på etablering av Customer Experience Management program og styringsmodeller for reell kundeorientering.

Ta kontakt for å diskutere nærmere